Profil firmy
Firma z KRS

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "EKO-BABICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000127401
NIP:
1181462152
REGON:
016026808
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000127401
REGON:
016026808
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
NIP:
1181462152
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-02-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-08-21
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-08-21
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
107 738 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 19
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Jacek Łasiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Mateusz Śliżewski
 • Magdalena Zmysłowska Puchalska
 • Wiktor Pilarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 11
Wspólnicy:
 • GMINA STARE BABICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Gmina:
STARE BABICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Miejscowość:
STARE BABICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-082
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Ulica:
GENERAŁA KUTRZEBY
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Nr budynku
36
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
STARE BABICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-21
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 20.15.Z
  Produkcja nawozów i związków azotowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-08-21
  zmian: 4
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies