Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

EUROSPED PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS:
0000629131
NIP:
6262859519
REGON:
240615721
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000629131
REGON:
240615721
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
NIP:
6262859519
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2016-08-02
Data wykreślenia z rejestru:
2023-09-29
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-29
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2016-08-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji:
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU JEST WSPÓLNIK - KOMPLEMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA EUROSPED PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZA KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA JEGO ZARZĄD W OSOBACH WOJCIECH HARĘŻA - PREZES ZARZADU, KAROL MATURA - WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Powiat:
BYTOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Gmina:
BYTOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Miejscowość:
BYTOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Kod pocztowy:
41-902
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Ulica:
DWORSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Nr budynku
6
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
BYTOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-08-02
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 09.90.Z
  Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2016-08-02
  zmian: 2
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.72.Z
  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z
  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies