Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

EGL CORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000090935
NIP:
5342181740
REGON:
017461819
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000090935
REGON:
017461819
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 1
NIP:
5342181740
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-02-21
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-02-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-02-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
200 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Medard Adam Rybnik
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Medard Adam Rybnik
 • EMPRESS GARLAND LIMITED
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Gmina:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Miejscowość:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-084
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Ulica:
FABRYCZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Nr budynku
5
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Poczta:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-02-20
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 13
  PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-02-20
  zmian: 2
 • 14
  PRODUKCJA ODZIEŻY
 • 16
  PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17
  PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18
  POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 20
  PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22
  PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23
  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 25
  PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26
  PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27
  PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-02-20
  zmian: 2
 • 28
  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 31
  PRODUKCJA MEBLI
 • 32
  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-02-20
  zmian: 2
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies