Profil firmy
Firma z KRS

"DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000240210
NIP:
7732288671
REGON:
590638174
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000240210
REGON:
590638174
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
NIP:
7732288671
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-06-03
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2005-08-29
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2005-08-29
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
466 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.
Członkowie reprezentacji:
 • Dariusz Domański
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Dariusz Domański
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Powiat:
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Gmina:
UJAZD
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Miejscowość:
UJAZD
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Kod pocztowy:
97-225
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Ulica:
TOMASZOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Nr budynku
81
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
UJAZD
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-08-29
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
RYBY_UJAZD@INTERIA.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 03.22.Z
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 03.12.Z
  Rybołówstwo w wodach śródlądowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2005-08-29
  zmian: 3
 • 03.22.Z
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 10.20.Z
  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies