Profil firmy
Firma z KRS

"DĘBSKA SPÓŁKA KOMUNALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000029555
NIP:
8222032482
REGON:
712369613
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000029555
REGON:
712369613
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-05
zmian: 2
NIP:
8222032482
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-11-12
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2001-07-25
Data wykreślenia z rejestru:
2022-05-20
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-20
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2001-07-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
500 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Powiat:
MIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Gmina:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Miejscowość:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-311
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Ulica:
STRAŻACKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Nr budynku
3
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Nr lokalu
28
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Poczta:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.21
  Wytwarzanie paliw gazowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 2
 • 35.23
  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 41.20
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.12
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.22
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 2
 • 42.99
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.22
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.3
  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 43.99
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 49.41
  Transport drogowy towarów
 • 49.42
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 2
 • 49.50.B
  Transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.3
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.30.Z
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.9
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 55.90.Z
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 66
  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 2
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 80.20
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 87.90.Z
  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 88.99.Z
  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.01.B
  Działalność archiwów
 • 91.03.Z
  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 2
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies