Profil firmy
Firma z KRS

CZĘSTOCHOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY JURA BANK

KRS:
0000047133
NIP:
5730233699
REGON:
000497265
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000047133
REGON:
000497265
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
NIP:
5730233699
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD BANKU
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁĄDAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD, Z WYJĄTKIEM W SPRAWACH UREGULOWANYCH W PAR.29 UST. 1 PKT 11 STATUTU.
Członkowie reprezentacji:
 • Tomasz Ryszard Kołodziejczyk
 • Anna Katarzyna Klimek Banaś
 • Michał Romuald Falana
 • Andrzej Stanisław Nocuń
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA BANKU
Osoby wchodzące w skład:
 • Jan Kuliński
 • Barbara Jasińska
 • Władysław Rygałło
 • Maria Skibińska
 • Jacek Surlej
 • Elżbieta Zamożna
 • Jan Hanko
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 7
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Powiat:
CZĘSTOCHOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Gmina:
POCZESNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Miejscowość:
POCZESNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
42-262
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Ulica:
BANKOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
POCZESNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-02
  zmian: 5
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies