Profil firmy
Firma z KRS

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000011571
NIP:
5261008546
REGON:
010778878
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000011571
REGON:
010778878
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
NIP:
5261008546
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-02-17
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-05-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-05-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
147 676 946,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 13
Liczba akcji wszystkich emisji:
147676946
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 13
Wartość nominalna jednej akcji:
1.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
147 676 946,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 13
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA, 2) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2) PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW
Członkowie reprezentacji:
 • Wojciech Mariusz Kembłowski
 • Przemysław Furlepa
 • Przemysław Piotr Gdański
 • André Camille Boulanger
 • Kazimierz Łabno
 • Volodymyr Radin
 • Magdalena Nowicka
 • Agnieszka Jadwiga Wolska
 • Piotr Paweł Konieczny
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 55
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Mariusz Warych
 • Jarosław Bauc
 • Piotr Mietkowski
 • Francois Andre Benaroya
 • Magdalena Joanna Dziewguć
 • Vincent Metz
 • Lucyna Maria Stańczak Wuczyńska
 • Małgorzata Renata Chruściak
 • Geraldine Conti
 • Khatleen Pauwels
 • Sophie Heller
 • Jean-Charles Joseph Aranda
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 47
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 2
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
01-211
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Ulica:
MARCINA KASPRZAKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 2
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-11
  zmian: 5
 • 64.92
  Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.12
  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.19
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies