Profil firmy
Firma z KRS

BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000974242
NIP:
1182242783
REGON:
522167753
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000974242
REGON:
522167753
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-01
zmian: 1
NIP:
1182242783
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-06-01
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2022-05-31
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2022-05-31
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
RADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU GDY ORGAN JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY DYREKTOR. W PRZYPADKU GDY ORGAN JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Leszek Mirkowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Gmina:
BŁONIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Miejscowość:
PASS
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-870
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Ulica:
STEFANA BATOREGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Nr budynku
5
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BŁONIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-31
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 35.13.Z
  Dystrybucja energii elektrycznej
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-05-31
  zmian: 2
 • 35.13.Z
  Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies