Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

"BIOZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000263328
NIP:
5423001328
REGON:
200104578
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000263328
REGON:
200104578
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-22
zmian: 1
NIP:
5423001328
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2006-09-05
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2006-09-05
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
1 908 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Katarzyna Zalewska Krysiewicz
 • Jakub Adam Zalewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 1
Powiat:
HAJNOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Gmina:
BIAŁOWIEŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Miejscowość:
BIAŁOWIEŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Kod pocztowy:
17-230
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Ulica:
GEN. WASZKIEWICZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Nr budynku
218A
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Poczta:
BIAŁOWIEŻA
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-09-05
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.64.Z
  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-09-05
  zmian: 1
 • 10.61.Z
  Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.89.Z
  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 11.07.Z
  Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 20.14.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.17.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.34.B
  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-09-05
  zmian: 1
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.90.Z
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-09-05
  zmian: 1
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 79.11.A
  Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B
  Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-09-05
  zmian: 1
 • 79.90.C
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies