Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

KRS:
0000142949
NIP:
9210004227
REGON:
000501920
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000142949
REGON:
000501920
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
NIP:
9210004227
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-12-17
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-12-23
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-12-23
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Anna Fabiola Cichocka
 • Alicja Grzywna
 • Iwona Katarzyna Jedlińska
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 7
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Wiktor Juszczak
 • Stanisław Puchalski
 • Alicja Szopa
 • Jerzy Marian Majewski
 • Piotr Kazimierz Wielgosz
 • Marian Panasiński
 • Teresa Elżbieta Chrastina
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 11
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Powiat:
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Gmina:
TOMASZÓW LUBELSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Miejscowość:
TOMASZÓW LUBELSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Kod pocztowy:
22-600
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Ulica:
ELIZY ORZESZKOWEJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
TOMASZÓW LUBELSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-23
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@BSTOMASZOWL.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64
  FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-12-23
  zmian: 3
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies