Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

KRS:
0000166084
NIP:
8370008015
REGON:
000509353
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000166084
REGON:
000509353
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
NIP:
8370008015
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-07-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-07-08
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-07-08
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOCHACZEWIE
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Kazimierz Zenon Majewski
 • Artur Wojciech Jaworski
 • Magdalena Justyna Bolimowska
 • Katarzyna Wioletta Zarzycka
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOCHACZEWIE
Osoby wchodzące w skład:
 • Lucyna Urszula Rozdżestwieńska
 • Teresa Sokołowska
 • Wanda Janina Dobrzyńska
 • Hanna Bargieł
 • Krystyna Felczak
 • Janusz Kubiak
 • Jan Wosik
 • Ryszard Kuracki
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 13
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Powiat:
SOCHACZEWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Gmina:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Miejscowość:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Kod pocztowy:
96-500
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Ulica:
WŁADYSŁAWA REYMONTA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 2
Nr budynku
18
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
SOCHACZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-08
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
CENTRALA@BSSOCHACZEW.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-07-08
  zmian: 2
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 94.99.Z
  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies