Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ

KRS:
0000052385
NIP:
9240004396
REGON:
000511255
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000052385
REGON:
000511255
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
NIP:
9240004396
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-11-28
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-12
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-12
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Radosław Piotr Szuch
 • Anna Magdalena Krukowska
 • Małgorzata Skukowska
 • Elżbieta Kazimiera Rawska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 7
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA 1
Osoby wchodzące w skład:
 • Jan Adam Jerz
 • Zbigniew Żywień
 • Jadwiga Zołotucha
 • Jan Marian Feduszczak
 • Przemysław Paweł Kotzbach
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 10
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Powiat:
ŻAGAŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Gmina:
IŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Miejscowość:
IŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Kod pocztowy:
68-120
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Ulica:
KOLEJOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
IŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-12
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-12
  zmian: 4
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 66.30.Z
  Działalność związana z zarządzaniem funduszami
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies