Profil firmy
Firma z KRS

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

KRS:
0000125924
NIP:
7440003029
REGON:
000503706
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000125924
REGON:
000503706
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
NIP:
7440003029
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-08-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-08-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Monika Kaczyńska
 • Zbigniew Gnaczyński
 • Marek Kłosowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 7
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Zdzisław Józef Roman
 • Marian Krzysztof Szkamelski
 • Bogusław Solis
 • Dariusz Stanisław Szkopiński
 • Henryk Gacioch
 • Wiesław Musiał
 • Mirosław Kazimierz Galiński
 • Wiesław Łakomy
 • Stanisław Muzalewski
 • Teresa Kowalska
 • Roman Nowakowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 6
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Powiat:
IŁAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Gmina:
IŁAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Miejscowość:
IŁAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Kod pocztowy:
14-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Ulica:
JANA III SOBIESKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Nr budynku
49
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
IŁAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-08-20
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-08-20
  zmian: 3
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies