Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

AUTO WYGLĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000048030
NIP:
1181549373
REGON:
016346789
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000048030
REGON:
016346789
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
NIP:
1181549373
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-12-12
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-09-27
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-09-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
500 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Dariusz Marek Kopeć
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 5
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Dariusz Marek Kopeć
 • Sylwia Wiesława Kopeć
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI ZACHODNI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Gmina:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Miejscowość:
WYGLĘDY
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-083
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Ulica:
STOŁECZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Nr budynku
67
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ZABORÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-27
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 38.1
  Zbieranie odpadów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-27
  zmian: 4
 • 38.2
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 45.11.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-27
  zmian: 4
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.31.Z
  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.49.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.61.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z
  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-27
  zmian: 4
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 51.22.Z
  Transport kosmiczny
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.C
  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.C
  Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 55.30.Z
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-27
  zmian: 4
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.11.Z
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.53.Z
  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A
  Nauka języków obcych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-27
  zmian: 4
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies