Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

AQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000766946
NIP:
8952200443
REGON:
382346018
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000766946
REGON:
382346018
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-17
zmian: 1
NIP:
8952200443
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2019-01-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2019-01-16
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM LUB O WARTOŚCI DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Góra
 • Kamil Marcin Turski
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Paweł Góra
 • Kamil Marcin Turski
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAŁOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Powiat:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Gmina:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Miejscowość:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Kod pocztowy:
30-719
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Ulica:
GROMADZKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Nr budynku
54A
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-16
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-01-16
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.10
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies