Profil firmy
Firma z KRS

ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000471961
NIP:
5272698951
REGON:
146805667
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000471961
REGON:
146805667
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-10-11
zmian: 1
NIP:
5272698951
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-10-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-07-31
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-07-31
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
879 206 900,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Katarzyna Maria Kasprzak
 • Renata Justyna Kopania
 • Rafał Przemysław Korus
 • Sylwia Ryszczuk
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 7
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • SMITHFIELD POLSKA SP. Z O.O.
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
Powiat:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
Gmina:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
Kod pocztowy:
00-613
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 2
Ulica:
T. CHAŁUBIŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 2
Nr budynku
8
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO@ANIMEX.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 10.11.Z
  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-31
  zmian: 3
 • 10.12.Z
  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.13.Z
  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 46.3
  Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.22.Z
  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 71.20.A
  Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 77.3
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies