Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

AGROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000352772
NIP:
8822090080
REGON:
021224625
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000352772
REGON:
021224625
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-07
zmian: 1
NIP:
8822090080
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2010-03-31
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2010-03-31
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Kinga Patrycja Łabuda
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Kinga Patrycja Łabuda
 • Andrzej Łabuda
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Gmina:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Miejscowość:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 2
Kod pocztowy:
58-210
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 2
Ulica:
POZIOMKOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-01-05
zmian: 1
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-31
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.11.Z
  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 01.13.Z
  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.41.Z
  Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.42.Z
  Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • 01.43.Z
  Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z
  Chów i hodowla owiec i kóz
 • 01.46.Z
  Chów i hodowla świń
 • 01.47.Z
  Chów i hodowla drobiu
 • 01.49.Z
  Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 01.50.Z
  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.61.Z
  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 01.62.Z
  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.Z
  Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 10.41.Z
  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.61.Z
  Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.91.Z
  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 20.11.Z
  Produkcja gazów technicznych
 • 20.15.Z
  Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z
  Przesyłanie energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 35.13.Z
  Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z
  Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.Z
  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.Z
  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.11.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.21.Z
  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.23.Z
  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.32.Z
  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z
  Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.61.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.10.A
  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C
  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.1
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-31
  zmian: 2
 • 77.31.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies