Profil firmy
Firma z KRS

"ADGAR POSTĘPU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000136862
NIP:
5213059592
REGON:
016195215
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000136862
REGON:
016195215
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
NIP:
5213059592
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-04-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-10-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-10-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK, W OPARCIU O PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNIE UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Roy Gadish
 • Tomasz Krzysztof Piotrowski
 • Cezary Waszkiewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 9
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • ADGAR INVESTMENT AND DEVELOPMENT POLAND N.V.
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Gmina:
WARSZAWA-CENTRUM
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
02-222
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 2
Ulica:
AL.JEROZOLIMSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 2
Nr budynku
181 B
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 4
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-10-25
  zmian: 2
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies