Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

SAFARI POLAND PAWEŁ KARDASZ

NIP:
1130240855
REGON:
010776572
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
PAWEŁ
Nazwisko:
KARDASZ
Firma przedsiębiorcy:
SAFARI POLAND PAWEŁ KARDASZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130240855
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
010776572
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
plkardasz@yahoo.co.uk
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-09-12
zmian: 1
Numer telefonu:
605655006
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-09-12
zmian: 1
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Wał Miedzeszyński
Numer:
414A/3
Lokal:
3
Kod pocztowy:
03-994
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
al. Aleja Jerzego Waszyngtona,
nr
26,
lok.
-,
kod pocztowy
03-912,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 50.10.Z
  Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.11.A
  Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B
  Działalność pośredników turystycznych
 • 91.03.Z
  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2015-01-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2021-03-22
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies