Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

PREWENT TOMASZ GOLIS Biuro Usług Pożarniczych

NIP:
6631104396
REGON:
290828524
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
TOMASZ
Nazwisko:
GOLIS
Firma przedsiębiorcy:
PREWENT TOMASZ GOLIS Biuro Usług Pożarniczych
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 3
NIP:
6631104396
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
290828524
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
prewent@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-08
zmian: 1
Numer telefonu:
504251646
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-08
zmian: 1
Numer faksu:
412513712
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-08
zmian: 1
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
woj.
ŚWIĘTOKRZYSKIE,
pow.
skarżyski,
gm.
Skarżysko-Kamienna,
miejsc.
Skarżysko-Kamienna,
ul. Metalowców,
nr
34,
lok.
-,
kod pocztowy
26-110,
poczta
Skarżysko-Kamienna
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  ŚWIĘTOKRZYSKIE,
  pow.
  skarżyski,
  gm.
  Skarżysko-Kamienna,
  miejsc.
  Skarżysko-Kamienna,
  ul. Rejowska,
  nr
  45,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Skarżysko-Kamienna
Adres do doręczeń:
woj.
ŚWIĘTOKRZYSKIE,
pow.
skarżyski,
gm.
Skarżysko-Kamienna,
miejsc.
Skarżysko-Kamienna,
ul. Metalowców,
nr
34,
lok.
-,
kod pocztowy
26-110,
poczta
Skarżysko-Kamienna
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 01.61.Z
  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 02.10.Z
  Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.Z
  Pozyskiwanie drewna
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1997-06-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies