Profil firmy
Firma z CEIDG

MyAccount Michalina Bartoszek

NIP:
6482728021
REGON:
521983864
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Michalina
Nazwisko:
Bartoszek
Firma przedsiębiorcy:
MyAccount Michalina Bartoszek
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-10
zmian: 1
NIP:
6482728021
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-10
zmian: 1
REGON:
521983864
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-08-29
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Wawrzyńca Hajdy
Numer:
3
Lokal:
-
Kod pocztowy:
41-914
Poczta:
-
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
ŚLĄSKIE,
pow.
Bytom,
gm.
Bytom,
miejsc.
Bytom,
ul. Wawrzyńca Hajdy,
nr
3,
lok.
-,
kod pocztowy
41-914,
poczta
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
  • 69.20.Z
    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
  • 69.20.Z
    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
    HISTORIA ZMIANx
    od: 2022-05-10
    zmian: 2
  • 45.11.Z
    Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.19.Z
    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.20.Z
    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.31.Z
    Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.32.Z
    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.40.Z
    Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
  • 47.19.Z
    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 47.71.Z
    Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z
    Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.77.Z
    Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    HISTORIA ZMIANx
    od: 2022-05-10
    zmian: 2
  • 47.78.Z
    Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.82.Z
    Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.91.Z
    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 49.32.Z
    Działalność taksówek osobowych
  • 52.21.Z
    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • 63.99.Z
    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 66.19.Z
    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 66.21.Z
    Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 66.22.Z
    Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  • 68.10.Z
    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
    HISTORIA ZMIANx
    od: 2022-05-10
    zmian: 2
  • 68.20.Z
    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 77.11.Z
    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 77.12.Z
    Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 82.11.Z
    Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 82.99.Z
    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.51.Z
    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.59.B
    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 90.03.Z
    Artystyczna i literacka działalność twórcza
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2022-05-10
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-05-10
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies