Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

MUEHSAM Jan Krzysztof Muehsam

NIP:
1130037321
REGON:
002153469
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
JAN
Nazwisko:
MUEHSAM
Firma przedsiębiorcy:
MUEHSAM Jan Krzysztof Muehsam
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130037321
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
002153469
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Patriotów
Numer:
341
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-760
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Wawer,
miejsc.
Warszawa,
ul. Patriotów,
nr
341,
lok.
-,
kod pocztowy
04-760,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 22.22.Z
  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.73.Z
  Produkcja narzędzi
 • 27.90.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.22.Z
  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z
  Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.Z
  Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.96.Z
  Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 51.10.Z
  Transport lotniczy pasażerski
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1973-06-15
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2017-01-03
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies