Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

KERKOPOL - LEON BARTMAN

NIP:
1130036103
REGON:
016009974
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
LEON
Nazwisko:
BARTMAN
Firma przedsiębiorcy:
KERKOPOL - LEON BARTMAN
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
1130036103
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
016009974
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
bartman78@o2.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-07-31
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
al. Komisji Edukacji Narodowej
Numer:
57
Lokal:
154
Kod pocztowy:
02-797
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
al. Komisji Edukacji Narodowej,
nr
57,
lok.
154,
kod pocztowy
02-797,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 85.31.B
  Licea ogólnokształcące
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2015-04-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2020-12-31
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
tak
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies