Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

BS SYSTEM KRZYSZTOF BRZOSTEK

NIP:
1130034311
REGON:
010068734
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
KRZYSZTOF
Nazwisko:
BRZOSTEK
Firma przedsiębiorcy:
BS SYSTEM KRZYSZTOF BRZOSTEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130034311
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
010068734
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
krzysztof.brzostek@bssystem.trade
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-17
zmian: 3
Numer telefonu:
500216753
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-23
zmian: 3
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Magenta
Numer:
24
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-429
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Rembertów,
miejsc.
Warszawa,
ul. Magenta,
nr
24,
lok.
-,
kod pocztowy
04-429,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.43.Z
  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.45.Z
  Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 46.46.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.49.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z
  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 71.20.A
  Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 85.53.Z
  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1990-12-21
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies