Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z REGON

SANEKO S.C. LEON STROCZKOWSKI, LESZEK ZAWISTOWSKI

NIP:
1250002555
REGON:
002194356
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Spółki cywilne
Dane podstawowe
REGON:
002194356
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
NIP:
1250002555
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Nazwa:
SANEKO S.C. LEON STROCZKOWSKI, LESZEK ZAWISTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Forma prawna:
SPÓŁKI CYWILNE
Forma własności:
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Rodzaj rejestru:
PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI
Do pobrania
Ikona
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Powiat:
wołomiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Gmina:
Wołomin
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Miejscowość:
Nowe Lipiny
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Ulica:
ul. Szosa Jadowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Nr budynku:
51
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Nr lokalu:
-
Poczta:
Wołomin
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu
227877790
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 2
Adres e-mail:
-
Dane dodatkowe
Data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2012-09-19
Data powstania:
1990-12-13
Data rozpoczęcia działalności:
1990-12-13
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-12-03
zmian: 1
Data wpisu do REGON:
-
Data zawieszenia działalności:
-
Data wznowienia działalności:
-
Data zakończenia działalności:
-
Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
Data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 2599Z
  PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 25.99.Z
  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-12-03
  zmian: 1
 • 13.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.12.Z
  Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 20.51.Z
  Produkcja materiałów wybuchowych
 • 22.19.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.23.Z
  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.29.Z
  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-12-03
  zmian: 1
 • 25.71.Z
  Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.99.Z
  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.92.Z
  Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • 32.50.Z
  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-12-03
  zmian: 1
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.72.Z
  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 50.30.Z
  Transport wodny śródlądowy pasażerskiŹ
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-12-03
  zmian: 1
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.21.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Wspólnicy
Brak wspólników.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies