Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z REGON

LIDER INWESTYCJI | URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

NIP:
1020000759
REGON:
000596375
Certyfikat
Historia
Idea rankingu

Certyfikat | Złoty Samorządowy Lider Inwestycji


Po przeanalizowaniu 49694 regionów w Polsce i podsumowaniu punktów za wysoką aktywność inwestycyjną Państwa Instytucji w regionach z wielką przyjemnością stwierdzamy, że:

 1. Weszliście Państwo do elitarnego grona Instytucji o widocznym wpływie na aktywność inwestycyjną całego kraju.
 2. Zdobyta liczba punktów mieści się w 6 grupie punktacyjnej tj. od 7000 do 12499.
 3. W ślad za ustaleniami regulaminu został Państwu przyznany certyfikat Złoty Samorządowy Lider Inwestycji
 4. Ogólnopolskie osiągnięcie
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Poziom oddziaływania Państwa Instytucji na aktywność inwestycyjną całej Polski wynosi: 6
 5. Po przeanalizowaniu 49694 regionów w Polsce stwierdzono obecność Instytucji w następujących kategoriach:
  LP
  Nazwa Kategorii
  Rodzaj rankingu
  Ile razy w TOP10
  Punkty
  1
  Które podmioty najczęściej ogłaszają przetargi?
  największa ilość inwestycji
  4
  8888
  W tym
  Zasięg
  Ile
  Punkty
  Obecność w Top10 województwa
  1
  8000
  Obecność w Top10 powiatu
  1
  800
  Obecność w Top10 gminy
  1
  80
  Obecność w Top10 miejscowości
  1
  8
  Razem
  8888

Pobierz certyfikat
Certyfikat Rok/miesiąc Pobierz
Złoty Lider 2024-czerwiec
Platynowy Lider 2024-maj
Srebrny Lider 2024-kwiecień
Srebrny Lider 2024-marzec
Złoty Lider 2024-styczeń
Platynowy Lider 2023-grudzień
Platynowy Lider 2023-listopad
Platynowy Lider 2023-październik
Platynowy Lider 2023-wrzesień
Złoty Lider 2023-sierpień
Platynowy Lider 2023-lipiec
Historia certyfikatu dla: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
{ "datasets" : [ { "backgroundColor" : "#90f1ff", "borderColor" : "#90f1ff", "data" : [ 7, 6, 7, 7, 7, 7, 5, 0, 4, 3, 7, 6 ], "label" : "Historia certyfikatu dla: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY" } ], "labels" : [ "lipiec 2023", "sierpień 2023", "wrzesień 2023", "październik 2023", "listopad 2023", "grudzień 2023", "styczeń 2024", "luty 2024", "marzec 2024", "kwiecień 2024", "maj 2024", "czerwiec 2024" ] }
Historia liczby punktów w ogólnopolskim rankingu dla: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
{ "datasets" : [ { "backgroundColor" : "#90f1ff", "borderColor" : "#90f1ff", "data" : [ 12998, 7888, 17109, 17109, 18998, 16887, 5999, 0, 4888, 3666, 13776, 8888 ], "label" : "Historia liczby punktów w ogólnopolskim rankingu dla: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY" } ], "labels" : [ "lipiec 2023", "sierpień 2023", "wrzesień 2023", "październik 2023", "listopad 2023", "grudzień 2023", "styczeń 2024", "luty 2024", "marzec 2024", "kwiecień 2024", "maj 2024", "czerwiec 2024" ] }
1. Zakres badania aktywności gospodarczej

Aby wyznaczyć Samorządowych Liderów Inwestycji, raz w miesiącu, analizie poddawany jest każdy region Polski w tym: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty oraz województwa.

W każdym regionie tworzymy 4 rankingi miesięczne do 12 miesięcy wstecz, w obszarach:

 • Inwestowanie środków krajowych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów
 • Inwestowanie środków Unijnych.
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów UE
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów UE

Obszar badań jest ogromny, typowo liczbowy i na skalę nie spotykaną w kraju. Liczba powstałych rankingów to ok. 2,5 mln, a każdy ranking zawiera do 750.000 podmiotów gospodarczych, co daje gigantyczny zbiór danych analitycznych.

W każdym rankigu wybieramy 10 najlepszych podmiotów gospodarczych, którym przyznawane są punkty zgodne z p.3 Regulaminu. Ostatecznie powstaje 12 miesięcznych rankingów punktowych, całkowicie obiektywnych, opartych o rzeczywiste dane unikalne w skali kraju.

Rankingi te są fundamentem do przyznawania certyfikatu Samorządowy Lider Inwestycji.

2. Kto jest organizatorem procesu certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji

Organizatorem certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji jest Firma Mikrotech S.A. z Krosna.Firma Mikrotech S.A. jest jednocześnie właścicielem vortali owg.pl i owginfo.pl oraz znaku słowno graficznego "Samorządowy Lider Inwestycji".

Wszelkie koszty organizacji, certyfikacji i powiadamiania instytucji o przyznaniu certyfikatu, ponosi firma Mikrotech S.A. Każda instytucja wyróżniona certyfikatem Samorządowy Lider Inwestycji może wykorzystywać znak graficzny do celów promocyjno-marketingowych.

3. Punktacja za osiągnięcia w aktywności gospodarczej

Każdy podmiot samorządowy obecny w rankingu dowolnego regionu Polski vortalu owginfo.pl otrzymuje punkty za obecność w TOP10 rankingu.

Ilość punktów jakie otrzymuje samorząd jest proporcjonalna do zajętego miejsca od 1 do 10 oraz od rangi regionu cała Polska, województwo, powiat, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.

Skala punktów dla regionów i zdobytego miejsca:

 • ranking ogólnopolski ilość punktów 100 000 (1 miejsce) do 10000 (10 miejsce)
 • ranking wojewódzki ilość punktów 10 000 (1 miejsce) do 1000 (10 miejsce);
 • ranking powiatowy ilość punktów 1000 (1 miejsce) do 100 (10 miejsce)
 • ranking gminny ilość punktów 100 (1 miejsce) do 10 (10 miejsce);
 • ranking miejscowości ilość punktów 10 (1 miejsce) do 1 (10 miejsce)
4. Rola komisji w przyznawaniu certyfikatu

Po zakończeniu każdego miesiąca algorytmy wyznaczają Samorządowych Liderów Inwestycji w następujący sposób:

 • Obliczają ilość punktów jaką zdobywa każdy samorząd.
 • Kwalifikują samorządy do ogólnopolskiego rankingu odrzucając te, które w danym miesiącu nie zdobyły ani jednego punktu w skali ogólnopolskiej.
 • Obliczają jak wielki jest wpływu każdego samorządu na rozwój gospodarczy całego kraju.

Poziom wpływu w zależności od ilości zdobytych punktów, prezentuje poniższe zestawienie:
poziom 1 - zdobyte punkty od 2000 do 2499
poziom 2 - zdobyte punkty od 2500 do 2999
poziom 3 - zdobyte punkty od 3000 do 3999
poziom 4 - zdobyte punkty od 4000 do 5499
poziom 5 - zdobyte punkty od 5500 do 6999
poziom 6 - zdobyte punkty od 7000 do 12499
poziom 7 - zdobyte punkty od 12500 do 24999
poziom 8 - zdobyte punkty od 25000 do 49999
poziom 9 - zdobyte punkty od 50000 do 99999
poziom 10 - zdobyte punkty od 100000 do 500000

Komisja złożona z przedstawicieli vortalu www.owg.pl i www.owginfo.pl pełni wyłącznie rolę kontrolną, nadzorującą poprawność procesu automatycznego.

W pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, przewodniczący komisji podpisuje raport z obliczeń i od tego momentu certyfikaty są publikowane.

5. Korzystanie ze znaku graficznego Samorządowy Lider Inwestycji

Przez okres obowiązywania usługi "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl" korzystanie ze znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji" nie jest limitowane. Może on być publikowany i wykorzystywany przez samorząd w dowolnych materiałach reklamowych.

Jedyny wymóg formalny to prawidłowe odwzorowanie znaku towarowego czyli zachowanie proporcji znaku, oraz oryginalnej formy graficznej i kolorystycznej znaku.

6. Jakie samorządy są poddawane certyfikacji?

Ocenie aktywności inwestycyjnej i certyfikacji są poddawane następujące podmioty:

 • Wspólnoty samorządowe - Gminy, Powiaty, Województwa
 • Gminne samorządowe jednostki organizacyjne, Urzędy Gminy i jednostki pomocnicze (biblioteki, domy kultury, zakłady komunalne, ośrodki pomocy społecznej, gospodarka komunalna, zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół, żłobki, muzea, itp)
 • Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne - Starostwa Powiatów i jednostki pomocnicze (urzędy pracy, hospicja, technika, zarządy dróg, domy dziecka, usługi socjalne, internaty, pomoc rodzinie, itp)
 • Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne - Urzędy Marszałkowskie i jednostki pomocnicze (ośrodki ruchu drogowego, centra kultury, licea dla niepełnosprawnych, ośrodki społeczne, parki krajobrazowe, muzea, teatry, galerie sztuki, zamki, itp)

Wszystkich takich podmiotów na koniec 2022 roku, w którym wystartował proces certyfikacji było ok 24tys.

7. Jak i kiedy można wykorzystywać certyfikat i znak towarowy

Dzięki wsparciu naszych partnerów strategicznych oraz ich zangażowaniu w proces wyróżniania najbardziej aktywnych samorządów oraz jednostek samorządowych, od dnia 7 marca 2023 roku wykorzystywanie znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji" do celów marketingowych jest całkowicie bezpłatne. Wraz z przyzaniem certyfikatu SLI i zamieszczeniem go w formie podlinkowanego znaku graficznego na stronie samorządu lub jednostki samorządowej, aktywowana zostaje usługa "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl", w ramach której podmiot otrzymuje:

 • Wyróżnienie w wynikach wyszukiwarki owg.pl jako podlinkowana zakładka,
 • Dostęp do podstrony www lidera i nielimitowane linkowanie do tej podstrony (o ile podmiot w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał certyfikat SLI),
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania znaku towarowego "Samorządowy Lider Inwestycji",
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania certyfikatu Samorządowy Lider Inwestycji.
 • Na profilu podmiotu gospodarczego bardzo widoczny i podlinkowany znak graficzny "Samorządowy Lidera Inwestycji".
1. Czy Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji jest ogólnopolski?
Tak, Certyfikat Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny lub Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej ma zasięg ogólnopolski, gdyż do wyliczenia uwzględnia się podmioty we wszystkich miejscowościach w Polsce.
2. Czy posługiwanie się certyfikatem jest bezpłatne?
Tak, podmiot, któremu został przyznany Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać go bezpłatnie.
3. Czy jednostki zależne danego samorządu mogą posługiwać się certyfikatem?
Tak, jednostki zależne danego samorządu mogą posługiwać się bezpłatnie przyznanym certyfikatem dla samorządu i odwrotnie samorząd może posługiwać się bezpłatnie przyznanym certyfikatem zależnej jednostce samorządowej.
4. Czy certyfikat jest obiektywny?
Tak, Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji powstaje na podstawie obiektywnych i oficjalnych danych urzędowych oraz automatycznie wykonywanych analizach i rankingach. Podmioty gospodarcze ani organizator rankingu nie mają wpływu na wynik końcowy.
5. Czy samorząd musi przekazywać jakieś dane, aby otrzymać Certyfikat Samorządowy Lidera Inwestycji?
Nie, podmioty gospodarcze i instytucje nie przekazują żadnych danych. W celu wyliczenia ostatecznej punktacji i przyznania Certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej wykorzystywane są dane z serwisu owg.pl
6. Czy certyfikat może być odebrany?
Nie, Certyfikat Samorządowy Lider Inwestycji jest przyznawany po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
7. Czy certyfikat może otrzymać niewielki samorząd?
Tak, Certyfikat Samorządowy Lidera Inwestycji może być przyznany nawet bardzo małemu samorządowi, jeżeli tylko ten samorząd jest obecny w TOP10 wszystkich podmiotów gospodarczych danego regionu i stanowi o aktywności inwestycyjnej tego regionu.
8. Czy ranking jest unikalny w Polsce?
Tak, ranking aktywności inwestycyjnej podmiotów organizowany przez owg.pl i owginfo.pl jest unikalny, ponieważ sporządzany jest codziennie na podstawie wyjątkowego w skali kraju pomiaru aktywności inwestycyjnej każdego regionu w Polsce.
9. Czy porównywanie aktywności inwestycyjnej dużego i małego samorządu ma sens?
Tak, gdyż w pomiarze aktywności inwestycyjnej bierzemy pod uwagę dynamikę (przyrost) aktywności a to właśnie dynamika często jest domeną małych samorządów.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies