Profil firmy
Firma z REGON

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

NIP:
5272825616
REGON:
368302575
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Osoba prawna
Dane podstawowe
REGON:
368302575
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
NIP:
5272825616
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Forma prawna:
PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Organ rejestrowy:
-
Rodzaj rejestru lub ewidencji:
PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
Forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Powiat:
Warszawa
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 2
Gmina:
Wola
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Miejscowość:
Warszawa
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Kod pocztowy
00-848
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 2
Ulica:
ul. Żelazna
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 2
Nr budynku:
59A
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 2
Nr lokalu:
-
Poczta:
Warszawa
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Telefon:
223720260
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-11-01
zmian: 1
Adres e-mail:
-
Dane dodatkowe
Data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-01
Data powstania:
2017-08-23
Data rozpoczęcia działalności:
2018-01-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-07-22
zmian: 1
Data wpisu do REGON
2017-09-20
Data zawieszenia działalności:
-
Data wznowienia dzialałności
-
Data zakończenia działalności
-
Data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
Data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 8411Z
  KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 84.11.Z
  Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-07-22
  zmian: 1
 • 01.50.Z
  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 02.20.Z
  Pozyskiwanie drewna
 • 03.12.Z
  Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 03.22.Z
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 08.12.Z
  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 10.20.Z
  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 11.07.Z
  Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 30.11.Z
  Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • 33.15.Z
  Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-07-22
  zmian: 1
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.23.Z
  Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 50.30.Z
  Transport wodny śródlądowy pasażerskiŹ
 • 50.40.Z
  Transport wodny śródlądowy towarów
 • 52.22.B
  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-07-22
  zmian: 1
 • 55.90.Z
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.34.Z
  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 84.12.Z
  Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-07-22
  zmian: 1
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies