Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

KRS:
0000069153
NIP:
7781005845
REGON
630183731
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000069153
NIP:
7781005845
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-08-28
zmian: 1
REGON:
630183731
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2001-12-06
Data ostatniego wpisu:
2020-05-21
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-06
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1.OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY, NA MOCY KTÓRYCH ZWIĄZEK ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA MATERIALNE WOBEC OSÓB TRZECICH, MUSZĄ ZAWIERAĆ PODPISY PREZESA (LUB JEGO ZASTĘPCY) I CZŁONKA ZARZĄDU. 2.ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ DYREKTOROWI BIURA LUB JEGO ZASTĘPCOM PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO. 3.(UCHYLONY) 4.JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH, DO JEJ SKUTECZNOŚCI POTRZEBNA JEST KONTRASYGNATA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ.
Członkowie reprezentacji:
 • Tomasz Sielicki
 • Ryszard Brejza
 • Janusz Żmurkiewicz
 • Andrzej Józef Dziuba
 • Jacek Maria Majchrowski
 • Krzysztof Jan Żuk
 • Andrzej Józef Pietrasik
 • Roman Szełemej
 • Zygmunt Frankiewicz
 • Tomasz Mariusz Andrukiewicz
 • Krzysztof Kosiński
 • Jarosław Jacek Górczyński
 • Bogusław Jan Karakula
 • Jacek Krzysztof Karnowski
 • Adam Lewandowski
 • Piotr Paweł Psikus
 • Arkadiusz Janusz Chęciński
 • Tadeusz Krzakowski
 • Edward Makary Maniura
 • Krzysztof Adam Matyjaszczyk
 • Anna Mieczkowska
 • Beata Małgorzata Moskal Słaniewska
 • Paweł Osiewała
 • Piotr Płudowski
 • Elżbieta Grażyna Radwan
 • Jacek Zbigniew Sutryk
 • Tadeusz Truskolaski
 • Jacek Andrzej Wiśniewski
 • Radosław Witkowski
 • Marcin Michał Wojdat
 • Krzysztof Mikołaj Hildebrandt
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 19
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marcin Bazylak
 • Franciszek Marszałek
 • Marcin Witko
 • Janusz Żmurkiewicz
 • Marcin Łukasz Gołaszewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 8
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Powiat
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Gmina
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Kod pocztowy:
61-517
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
Ulica
ROBOCZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 2
42,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 3
lok.
---
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-06
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. ZWIĄZEK MIAST POLSKICH, ZWANY DALEJ ZWIĄZKIEM, JEST STOWARZYSZENIEM MIAST, MAJĄCYM NA CELU WSPIERANIE IDEI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DĄŻENIE DO GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNO-KULTURALNEGO ROZWOJU MIAST POLSKICH POPRZEZ: 1) REPREZENTOWANIE MIAST WE WSZYSTKICH WSPÓLNYCH SPRAWACH NA FORUM OGÓLNOPAŃSTWOWYM I MIĘDZYNARODOWYM, 2) INICJOWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH, DOTYCZĄCYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH, 3) PROPAGOWANIE I ORGANIZOWANIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Z WYKORZYSTANIEM DOŚWIADCZEŃ SAMORZĄDÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH; 4) INSPIROWANIE I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH ORAZ PROJEKTÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA ROZWÓJ I BOGACENIE SIĘ MIAST POLSKICH, 5) INSPIROWANIE I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH INICJATYW SŁUŻĄCYCH SPOŁECZNO-KULTURALNEMU ROZWOJOWI MIAST, NAWIĄZYWANIU PRZEZ NIE KORZYSTNYCH KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, ORAZ WYMIANY NAUKOWEJ I KULTURALNEJ, 6) PROWADZENIE PRACY PROGRAMOWEJ, INFORMACYJNEJ, KONSULTACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ, MAJĄCEJ NA CELU WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU MIEJSKIEGO, 7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, SZKOLENIOWEJ I PROMOCYJNEJ, DOTYCZĄCEJ PROBLEMATYKI ZWIĄZKU I JEGO CZŁONKÓW. 8) PROMOCJĘ WDRAŻANIA WYSOKICH STANDARDÓW MERYTORYCZNYCH I ETYCZNYCH W ZARZĄDZANIU SPRAWAMI PUBLICZNYMI, 9) PROPAGOWANIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z MIESZKAŃCAMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PRZEDSIĘBIORCAMI I SEKTOREM NAUKI, 10) REPREZENTOWANIE WSPÓLNYCH INTERESÓW MIAST JAKO PRACODAWCÓW.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies