Profil firmy
Firma z KRS

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

KRS:
0000000437
NIP:
7392954381
REGON
000296236
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000000437
NIP:
7392954381
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-04-19
zmian: 1
REGON:
000296236
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-02-07
Data ostatniego wpisu:
2019-06-12
Data rozpoczęcia działalności:
2001-02-07
Status OPP:
nie
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Powiat
OLSZTYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Gmina
OLSZTYNEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Miejscowość:
AMERYKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
11-015
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Ulica
AMERYKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-20
zmian: 1
21,
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-20
zmian: 2
lok.
---
Poczta:
OLSZTYNEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-02-07
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SZPITAL@AMERYKA.COM.PL
Cel działalności organizacji
1.CELEM SZPITALA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ OBEJMUJĄCEJ STACJONARNE I CAŁODOBOWE ORAZ AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 25, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ I ALERGOLOGII. 2.SZPITAL MOŻE UDZIELAĆ RÓWNIEŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OSOBOM DOROSŁYM. SZCZEGÓŁOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OKREŚLA REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA. 3.SZPITAL PROWADZI DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA, TO JEST DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCE POSZCZEGÓLNYM OSOBOM I SPOŁECZNOŚCI ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD CZYNNIKAMI WARUNKUJĄCYMI STAN ZDROWIA I PRZEZ TO JEGO POPRAWĘ, PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ ŚRODOWISKOWYCH I INDYWIDUALNYCH CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU. 4.SZPITAL REALIZUJE ZADANIA DYDAKTYCZNE I BADAWCZE W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA, ORAZ UCZESTNICZY W PRZYGOTOWYWANIU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY. 5.SZPITAL REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 6.SZPITAL MOŻE PROWADZIĆ WYDZIELONĄ DZIAŁALNOŚĆ INNĄ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY POSIŁKÓW ORAZ W ZAKRESIE NAJMU, DZIERŻAWY, UDOSTĘPNIANIA W INNEJ FORMIE POSIADANEGO MAJĄTKU, PRZY CZYM ODDANIE W DZIERŻAWĘ, NAJEM, UŻYTKOWANIE ORAZ UŻYCZENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH SZPITALA MOŻE NASTĄPIĆ NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies