Profil firmy
Firma z KRS

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRS:
0000138499
NIP:
7251051731
REGON
470606715
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000138499
NIP:
7251051731
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-28
zmian: 1
REGON:
470606715
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2002-11-08
Data ostatniego wpisu:
2022-11-08
Data rozpoczęcia działalności:
2002-11-08
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-10-01
zmian: 3
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO PODPISYWANIA INNYCH PISM I DOKUMENTÓW, CELEM ZACHOWANIA ICH WAŻNOŚCI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • Jarosław Piotr Wasiak
  • Katarzyna Jezierska
  • Karolina Marta Szewc
  • Tadeusz Pietras
  • Agnieszka Grażyna Niedźwiedzka
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 12
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Maria Danuta Janowska
  • Bożena Marczyńska
  • Barbara Bednarek
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 10
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 1
Powiat
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 2
Gmina
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 2
Miejscowość:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 1
Kod pocztowy:
91-746
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 2
Ulica
KS. STANISŁAWA STASZICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 2
1/3,
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 2
lok.
---
Poczta:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-08
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1) UDZIELANIE BEZINTERESOWNEJ POMOCY W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM CIERPIĄCYM NA ZABURZENIA PSYCHICZNE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POPRAWY WARUNKÓW SOCJALNYCH, ICH SYTUACJI MATERIALNEJ I ADAPTACJI W SPOŁECZEŃSTWIE LUDZI ZDROWYCH. AKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A ZWŁASZCZA NA RZECZ OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ROZWIJANIE SAMOPOMOCOWEGO RUCHU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, 3 PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH I ZORGANIZOWANYCH FORM POMOCY DLA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 4 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZYSTOSOWANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ICH RODZIN DO ŻYCIA W WARUNKACH ZDROWEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ WDRAŻANIE SZEROKO POJĘTEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, 5 WSPIERANIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, O KTÓRYCH MOWA USTAWIE Z DNIA 13.06.2003R O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM, A TAKŻE RODZIN TYCH OSÓB, 6 PODEJMOW. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMIANY POSTAW PRACODAWCÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5, 7 PROPAGOWANIE MODELU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, JAKO SPOSOBU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZAWODOWYCH GRUP DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 8 BUDOWANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STRUKTUR WSPIERAJĄCYCH ZATRUDNIENIE SOCJALNE, 9 WYRÓWNYWANIE SZANS ŚRODOWISK WIEJSKICH Z MIEJSKIMI POPRZEZ WSPIERANIE INICJATYW GOSPODARCZYCH NA WSIACH, 10 PODEJMOW. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY CHORUJĄCEJ PSYCHICZNIE, 11 PODEJMOW. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, A TAKŻE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z PODMIOTAMI ADM. PUBLICZNEJ I Z PRZEDSIĘBIORCAMI, 12 PODEJMOW. DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ I PROMOCJĄ ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PATOLOGIOM SPOŁ., 13 PODEJMOW. DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ, SZTUKĄ, EDUKACJĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 14 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ DLA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies