Profil firmy
Firma z KRS

"SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO"

KRS:
0000217593
NIP:
8842529857
REGON
020007564
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000217593
NIP:
8842529857
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-07
zmian: 1
REGON:
020007564
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-17
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2004-09-17
Data ostatniego wpisu:
2022-08-08
Data rozpoczęcia działalności:
2004-09-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z MAJĄTKOWEJ I NIEMAJĄTKOWEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST DZIAŁANIE SAMODZIELNE PREZESA LUB DWÓCH WICEPREZESÓW
Członkowie reprezentacji:
  • Joanna Alina Drapała
  • Adriana Ilona Duma Hołota
  • Anna Maria Kubik
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 10
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Justyna Bogumiła Kołakowska
  • Barbara Elżbieta Sawicka
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 7
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
Powiat
ŚWIDNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
Gmina
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
Miejscowość:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 3
Ulica
PAFALU
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 4
6,
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 3
lok.
26
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-05
zmian: 3
Poczta:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-09-17
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1) WZROST AKTYWNOŚCI I PROMOCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ PROWADZENIE NA ICH RZECZ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ. 2) ZMNIEJSZANIE BIUROKRATYCZNYCH PRZESZKÓD W ROZWOJU GOSPODARCZYM. 3) ZABEZPIECZANIE PRAW WOLNEJ KONKURENCJI OPARTEJ JEDYNIE NA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA. 4) PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU. 5) OSIĄGANIE STABILIZACJI PRAWA W DZIEDZINACH OCHRONY ŚRODOWISKA, PORZĄDKU SPOŁECZNEGO, REGUŁ EKONOMICZNYCH I PODATKOWYCH. 6) STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OBYWATELI. 7) RACJONALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I OBYWATELI. 8) ROZWÓJ FORM ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I MIEJSC PRACY. 9) UPOWSZECHNIANIE FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI PRACY SOCJALNEJ. 10) WSPARCIE I PROMOCJA WOLONTARIATU. 11)WSPARCIE I PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ. 12)WSPARCIE ROZWOJU INICJATYW NA RZECZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 13) ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI. 14) PROMOWANIE I WSPIERANIE ZATRUDNIENIA W SEKTORZE EKONOMI SPOŁECZNEJ. 15) WSPARCIE INICJATYW SAMOORGANIZACJI I SAMOPOMOCY WŚRÓD OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE. 16) WSPARCIE PODMIOTÓW I ORGANIZACJI OFERUJĄCYCH POMOC JEDNOSTKOM EKONOMI SPOŁECZNEJ. 17) WZMACNIANIE I ROZWÓJ INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 18) PROMOCJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ. 19) PROMOCJA I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁPRACY Z DZIAŁANIAMI JEDNOSTEK BADAWCZO - ROZWOJOWYCH. 20) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PARTERÓW SPOŁECZNYCH, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ PRACODAWCÓW.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies