Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE IN AQUA SANITAS - UZDROWISKO WYSOWA

KRS:
0000529191
NIP:
7382147408
REGON
123242653
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529191
NIP:
7382147408
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-08
zmian: 1
REGON:
123242653
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-08
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2014-11-03
Data ostatniego wpisu:
2022-10-17
Data rozpoczęcia działalności:
2014-11-03
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH NIEZBĘDNE JEST OŚWIADCZENIE PREZESA LUB SKARBNIKA.
Członkowie reprezentacji:
  • Grzegorz Wacek
  • Anna Olejarz
  • Magdalena Ptaszyńska
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 4
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Włodzimierz Kubiak
  • Wacław Furmanek
  • Elżbieta Koszarska
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAŁOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Powiat
GORLICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Gmina
UŚCIE GORLICKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Miejscowość:
WYSOWA-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Kod pocztowy:
38-316
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Ulica
---
107,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
WYSOWA-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1) STAŁE REPREZENTOWANIE INTERESÓW SWOICH CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W PODNOSZENIU POZIMOU ŻYCIA KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, 2) KRZEWIENIE W SPOŁECZEŃSTWIE UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO DZIEDZICTWA DÓBR NATURY, KULTURY I UCZESTNICTWA W ICH OCHRONIE, 3) ROZBUDZANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANIA ŻYCIEM, WGLĄDEM ORAZ ROZWOJEM UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, POGŁĘBIANIE PRZYWIĄZANIA DO NIEJ ORAZ INTEGRACJA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZE ŚRODOWISKIEM W KTÓRYM DZIAŁAJĄ, CELEM UŁATWIENIA WARUNKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO 4) WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY DÓBR NATURY, OBIEKTÓW, ZABYTKÓW UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ 5) ROZWÓJ UZDROWISKA WYSOWA I LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO 6) KRZEWIENIE KULTURY ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I ZDROWEGO ODŻYWIANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PICIA NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH I LECZNICZYCH 7)DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB DIALIZOWANYCH I DIABETYKÓW 8) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 9) EDUKACJA EKOLOGICZNA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO PROWADZONA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I ZAINTERESOWANYCH OSÓB, 10) ROZWÓJ ORAZ KRZEWIENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, KULTURY FIZYCZNEJ W SPOŁECZNOŚCI UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, 11) ROZWÓJ ORAZ KRZEWIENIE SZEROKO POJĘTEJ REHABILITACJI DLA SPOŁECZNOŚCI UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, 12) MOTYWOWANIE I POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ DLA AKTYWACJI ZAWODOWEJ SPOŁECZNOŚCI UZDROWISKA WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, WRAZ Z DZIAŁANIAMI W KIERUNKU OGRANICZENIA BEZROBOCIA NA TYM TERENIE, 13) INTENSYWNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE, PROMOCJA W DOSTĘPNYCH ŚRODKACH PRZEKAZU INFORMACJI O UZDROWISKU WYSOWA I ZIEMI Z NIM ZWIĄZANEJ, DLA ROZWOJU TEGO MIEJSCA, CD. W STATUCIE
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies