Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW PLASTYKÓW I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI PARTJA

KRS:
0000337179
NIP:
7962898261
REGON
142016063
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000337179
NIP:
7962898261
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-04-11
zmian: 1
REGON:
142016063
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-11-06
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2009-09-17
Data ostatniego wpisu:
2022-08-01
Data rozpoczęcia działalności:
2009-09-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJATKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I SKARBNIKA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONYCH SPECJALNĄ UCHWAŁĄ ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
  • Andrzej Krzysztof Markiewicz
  • Łukasz Marcin Rudecki
  • Kazimierz Mirosław Łyszcz
  • Jan Trojan
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 4
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Wiesław Rafał Jelonek
  • Marcin Artur Noga
  • Maria Monika Orzechowska Ochnia
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Powiat
M. RADOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Gmina
M. RADOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Miejscowość:
RADOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
26-600
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Ulica
JACKA MALCZEWSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
22,
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
RADOM
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-17
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA PROWADZONA W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI A W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE ROZWOJU SZTUK WIZUALNYCH, PROMOCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, STWARZANIE WARUNKÓW DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ TWÓRCZYCH, INICJOWANIE I WSPIERANIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE SZTUK WIZUALNYCH, INTEGRACJA ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH, ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. STOWARZYSZENIE SWE CELE REALIZUJE POPRZEZ: 1.ORGANIZOWANIE WYSTAW, PRZEGLĄDÓW, KONKURSÓW, PLENERÓW, WARSZTATÓW, FESTIWALI, SYMPOZJÓW I INNYCH IMPREZ KULTURALNYCH, 2.WSPÓŁPRACĘ Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ INNYMI STOWARZYSZENIAMI TWÓRCZYMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, 3.DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ W ZAKRESIE SZTUK WIZUALNYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH, 4.ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ SŁUŻĄCYCH WYMIANIE DOŚWIADCZEŃ ORAZ SAMODOSKONALENIU, 5.DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ, 6.POZYSKIWANIE DZIEŁ SZTUKI, 7.PROWADZENIE GALERII SZTUKI, 8.WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH KOLEKCJI SZTUKI.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies