Profil firmy
Firma z KRS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

KRS:
0000001957
NIP:
8212056050
REGON
000310309
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000001957
NIP:
8212056050
REGON:
000310309
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data rejestracji:
2001-02-27
Data ostatniego wpisu:
2023-03-08
Data rozpoczęcia działalności:
2001-02-27
Status OPP:
nie
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Kod pocztowy:
08-110
Ulica
JANA KILIŃSKIEGO
29,
lok.
---
Poczta:
SIEDLCE
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SEKRETARIAT@SPZOZ-SIEDLCE.PL
Cel działalności organizacji
CELEM ZAKŁADU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE: 1) DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU: A) STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: SZPITALNE, INNE NIŻ SZPITALNE, B) AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, 2) DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ RÓWNIEŻ NA PROMOCJI ZDROWIA ORAZ REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies