Profil firmy
Firma z KRS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MŁOCHOWIE

KRS:
0000121641
NIP:
5342201419
REGON
017420418
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000121641
NIP:
5342201419
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-05-24
zmian: 1
REGON:
017420418
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2002-07-04
Data ostatniego wpisu:
2023-04-05
Data rozpoczęcia działalności:
2002-07-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
PREZES ZARZĄDU OSP REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W MŁOCHOWIE NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE PRACAMI ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU OSP PREZES, BĄDŹ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WICEPREZES I SKARBNIK.
Członkowie reprezentacji:
  • Krzysztof Krawczyk
  • Jacek Piotr Jagodziński
  • Dawid Jacek Kłapkowski
  • Piotr Kamil Wierzbicki
  • Jacek Dariusz Kłapkowski
  • Adam Tomasz Świercz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 4
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Krzysztof Tryniszewski
  • Adam Hubert Sztabiński
  • Maciej Artur Wójtowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Powiat
PRUSZKOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Gmina
NADARZYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Miejscowość:
MŁOCHÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-831
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Ulica
MAZOWIECKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
3,
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
MŁOCHÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-04
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, 2) BRANIE UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ, 3) INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI, 4) ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ, 5) WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU, 6) DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, 7) WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA SWOIM TERENIE DZIAŁANIA.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies