Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

KRS:
0000021566
NIP:
7122392619
REGON
430955097
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000021566
NIP:
7122392619
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-12-10
zmian: 1
REGON:
430955097
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2001-06-25
Data ostatniego wpisu:
2022-11-24
Data rozpoczęcia działalności:
2001-06-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-05-17
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU: PREZESA LUB WICEPREZESA.
Członkowie reprezentacji:
  • Tomasz Ludera
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 15
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Roman Józef Szeremeta
  • Bogumiła Małgorzata Kurzep
  • Piotr Zbigniew Przeździecki
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 10
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 1
Powiat
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 2
Gmina
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 2
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
20-112
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 3
Ulica
GRODZKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 3
14,
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 3
lok.
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-09-30
zmian: 2
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-06-25
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSZECHSTRONNE WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI I ICH ORGANIZACJI. SZCZEGÓŁOWYMI CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ: A) WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH I PONADLOKALNYCH B) WSPIERANIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH (POZARZĄDOWYCH) C) WSPIERANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ I POZARZĄDOWĄ D) WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO E) PROMOWANIE DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH F) TWORZENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH PODMIOTÓW G) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, KOBIET, OSÓB BEZROBOTNYCH, MNIEJSZOŚCI, MŁODZIEŻY, ABSOLWENTÓW, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB STARSZYCH H) DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH I) DZIAŁANIA NA RZECZ RYNKU PRACY I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies