Profil firmy
Firma z KRS

"KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ"

KRS:
0000664128
NIP:
5223084255
REGON
366601664
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000664128
NIP:
5223084255
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-21
zmian: 1
REGON:
366601664
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2017-02-20
Data ostatniego wpisu:
2021-04-15
Data rozpoczęcia działalności:
2017-02-20
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
  • Adriana Magdalena Porowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Organ nadzoru:
RADA FUNDACJI
Osoby wchodzące w skład:
  • Igor Tadeusz Grzesiak
  • Mariusz Banaszek
  • Anna Marzec Bogusławska
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Powiat
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Gmina
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Kod pocztowy:
02-495
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Ulica
TRAKTORZYSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
26,
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-02-20
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SOC.@MISJA.COM.PL
Cel działalności organizacji
CELAMI FUNDACJI SĄ: 1) KONTYNUACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH DOTYCHCZAS PRZEZ KAMILIAŃSKĄ MISJĘ POMOCY SPOŁECZNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH, KTÓRA FUNKCJONUJE JAKO NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU POSŁUGUJĄCYCH CHORYM OJCOWIE KAMILIANIE; 2) NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ LUDZIOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ, OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, BEZROBOTNYM, CHORYM, Z ZABURZENIAMI I CHOROBAMI PSYCHICZNYMI, OSOBOM UBOGIM, W PODESZŁYM' WIEKU, BYŁYM WIĘŹNIOM, OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I/LUB ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, HAZARDU, DZIECIOM, RODZINOM WIELODZIETNYM; 3) EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY I DBAŁOŚCI O ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE; 4) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 5) PROMOCJA PRORODZINNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ, POSTULOWANIE WŁAŚCIWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ POMOC W POSZUKIWANIU PRACY; 6) WSPIERANIE INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ FINANSOWO, JEŻELI ICH CELE STATUTOWE SĄ ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI; 7) EDUKACJA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH POSTAW WOBEC GRUP I OSÓB NIEZAAKCEPTOWANYCH I NIEZAADAPTOWANYCH SPOŁECZNIE; 8) SZKOLENIE ZAWODOWE OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ, W TYM OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ BEZDOMNYCH; 9) STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA PRACY, UMOŻLIWIAJĄCEGO BEZPIECZNY POWRÓT NA OTWARTY RYNEK PRACY; 10) WSPARCIE ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE W PODJĘCIU SAMODZIELNEGO ŚWIADCZENIA PRACY NA RYNKU PRACY.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies