Profil firmy
Firma z KRS

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000483352
NIP:
2090002942
REGON:
302538131
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000483352
REGON:
302538131
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-12-04
zmian: 1
NIP:
2090002942
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-12-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-11-05
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-11-05
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
199 829 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 21
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Szymon Marian Błażek
 • Michał Prymas
 • Tomasz Jacek Lewandowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 11
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Magdalena Bejger
 • Jakub Ścibisz
 • Radosław Czekiel
 • Piotr Krzysztof Sobczak
 • Krzysztof Olejniczak
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 15
Wspólnicy:
 • MIASTO POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Powiat:
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Gmina:
M. POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Kod pocztowy:
60-770
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Ulica:
MATEJKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Nr budynku
57
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-05
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
OBSLUGA.KLIENTA@ZKZL.POZNAN.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-11-05
  zmian: 5
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z
  Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies