Profil firmy
Firma z KRS

"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000321963
NIP:
5291762897
REGON:
141717237
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000321963
REGON:
141717237
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-09-15
zmian: 1
NIP:
5291762897
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-09-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2009-01-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2009-01-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
29 771 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Magdalena Mamcarz
 • Maciej Mański
 • Robert Kasiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Katarzyna Zajączkowska
 • Maria Jolanta Przygodzka
 • Dariusz Łysuniak
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 5
Wspólnicy:
 • GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Powiat:
GRODZISKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Gmina:
GRODZISK MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Miejscowość:
GRODZISK MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-825
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Ulica:
CEGIELNIANA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
GRODZISK MAZOWIECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-01-30
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2009-01-30
  zmian: 2
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies