Profil firmy
Firma z KRS

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE

KRS:
0000037832
NIP:
7120104912
REGON:
000512616
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000037832
REGON:
000512616
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
NIP:
7120104912
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-08-13
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-08-31
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-08-31
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe - wpisane do KRS
Forma prawna:
STOWARZYSZENIE
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE ZAKŁAD NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ZAKŁADU SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ GŁÓWNY KSIĘGOWY LUB JEGO ZASTĘPCA.
Członkowie reprezentacji:
 • Seweryn Ludwik Wyszyński
 • Małgorzata Dorota Samoszuk Szczerkowska
 • Henryk Zacharuk
 • Marek Leszek Małyszko
 • Dorota Kotyra Paździo
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 16
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
 • Izabela Seredyńska
 • Dorota Zuzanna Jarmuł
 • Anna Maria Tymoszyńska
 • Ryszarda Jadwiga Walczuk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 8
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Powiat:
M. LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Gmina:
M. LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Kod pocztowy:
20-109
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 2
Ulica:
KRÓLEWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Nr budynku
15
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-31
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-01-15
  zmian: 3
 • 31.01.Z
  Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 78.10.Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 85.53.Z
  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A
  Nauka języków obcych
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 94.11.Z
  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies