Profil firmy
Firma z KRS

ZAKŁAD BUDŻETOWY W WINNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000408245
NIP:
5681614420
REGON:
145307329
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000408245
REGON:
145307329
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
NIP:
5681614420
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2012-01-18
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2012-01-18
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
436 650,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU GDY ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Brodowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Artur Wawrzyniec Tadrzak
 • Agnieszka Jadwiga Wolińska
 • Jan Antoni Tadrzak
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 2
Wspólnicy:
 • GMINA WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Powiat:
PUŁTUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Gmina:
WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Miejscowość:
WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Kod pocztowy:
06-120
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 2
Ulica:
PUŁTUSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Nr budynku
25
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-01-18
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2012-01-18
  zmian: 2
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies