Profil firmy
Firma z KRS

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000042312
NIP:
7540334702
REGON:
530553792
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000042312
REGON:
530553792
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
NIP:
7540334702
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-07-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-12-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
303 605 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 22
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100), KTÓRE SKŁADAĆ I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Ireneusz Grzegorz Jaki
 • Agnieszka Maria Maślak
 • Sebastian Czesław Paroń
 • Paweł Jarosław Kawecki
 • Stanisław Marian Janik
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 16
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Łukasz Marcin Raida
 • Gerard Jan Cebula
 • Anna Marzena Habzda
 • Witold Jan Meissner
 • Grzegorz Józef Marcjasz
 • Marcin Łukasz Bartnicki
 • Rafał Krzysztof Klimek
 • Łukasz Sieczka
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 25
Wspólnicy:
 • GMINA OPOLE
 • GMINA IZBICKO
 • PFR FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
OPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Powiat:
M. OPOLE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Gmina:
M. OPOLE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Miejscowość:
OPOLE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
45-222
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Ulica:
OLESKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Nr budynku
64
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
OPOLE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-11
  zmian: 5
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies