Profil firmy
Firma z KRS

"WAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000391799
NIP:
8220004889
REGON:
008424917
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000391799
REGON:
008424917
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
NIP:
8220004889
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2011-07-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2011-07-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Witold Jackiewicz
 • Barbara Jackiewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Witold Jackiewicz
 • Barbara Jackiewicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Powiat:
MIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Gmina:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Miejscowość:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-311
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Ulica:
WARSZAWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Nr budynku
58
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-20
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 10.39.Z
  Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 16.10.Z
  Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.22.Z
  Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z
  Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 20.30.Z
  Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.52.Z
  Produkcja klejów
 • 23.61.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z
  Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z
  Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 23.64.Z
  Produkcja zaprawy murarskiej
 • 23.69.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.Z
  Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z
  Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.31.Z
  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2011-07-20
  zmian: 1
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies