Profil firmy
Firma z KRS

VL CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000004823
NIP:
5242377722
REGON:
017177254
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000004823
REGON:
017177254
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 1
NIP:
5242377722
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-08-18
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-03-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-03-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Agnieszka Elżbieta Kopańska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 4
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Jarosław Kopański
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 1
Powiat:
WOŁOMIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Gmina:
KOBYŁKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Miejscowość:
KOBYŁKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-230
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Ulica:
BOHATERÓW OSSOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Nr budynku
31
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
KOBYŁKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-03-28
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 17.23.Z
  Produkcja artykułów piśmiennych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 17.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.11.Z
  Drukowanie gazet
 • 18.12.Z
  Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z
  Introligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.Z
  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 23.44.Z
  Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.61.Z
  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 25.71.Z
  Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 25.73.Z
  Produkcja narzędzi
 • 25.91.Z
  Produkcja pojemników metalowych
 • 25.92.Z
  Produkcja opakowań z metali
 • 25.93.Z
  Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.Z
  Produkcja złączy i śrub
 • 25.99.Z
  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.12.Z
  Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z
  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 26.30.Z
  Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z
  Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.52.Z
  Produkcja zegarków i zegarów
 • 26.70.Z
  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.80.Z
  Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27.12.Z
  Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.31.Z
  Produkcja kabli światłowodowych
 • 27.32.Z
  Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.Z
  Produkcja sprzętu instalacyjnego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 27.40.Z
  Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.Z
  Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.22.Z
  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.23.Z
  Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.30.Z
  Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.41.Z
  Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.Z
  Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.92.Z
  Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 28.96.Z
  Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.Z
  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.31.Z
  Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • 32.12.Z
  Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.Z
  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 32.50.Z
  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.1
  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.43.Z
  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z
  Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.48.Z
  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.49.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.65.Z
  Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 46.66.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z
  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z
  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z
  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z
  Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 47.59.Z
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z
  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z
  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z
  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.10.Z
  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.Z
  Transport kolejowy towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 49.31.Z
  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 50.10.Z
  Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.20.Z
  Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.Z
  Transport wodny śródlądowy pasażerskiŹ
 • 50.40.Z
  Transport wodny śródlądowy towarów
 • 52.10.A
  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 52.22.A
  Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.B
  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.24.A
  Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B
  Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C
  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.A
  Działalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.B
  Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.C
  Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.20.Z
  Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 58.12.Z
  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z
  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.10.Z
  Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z
  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z
  Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.20.Z
  Działalność holdingów finansowych
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.92.Z
  Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 77.11.Z
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.33.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 78.10.Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z
  Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z
  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z
  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.92.Z
  Działalność związana z pakowaniem
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.32.A
  Technika
 • 85.59.A
  Nauka języków obcych
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-03-28
  zmian: 3
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 94.11.Z
  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 94.12.Z
  Działalność organizacji profesjonalnych
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.21.Z
  Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 95.22.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies