Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

VEOLIA HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000501766
NIP:
7010416740
REGON:
147153681
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000501766
REGON:
147153681
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-11
zmian: 1
NIP:
7010416740
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-05-26
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2014-03-14
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-03-14
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
212 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, (II) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIE POWYŻSZEJ NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Michał Zamasz
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Luiz Hanania
 • Zofia Niebudek Tomaszewska
 • Sławomir Stanisław Jankowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 7
Wspólnicy:
 • VEOLIA PROPRETE SAS
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 1
Kod pocztowy:
02-566
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Ulica:
PUŁAWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-03-14
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-03-14
  zmian: 4
 • 35.12.Z
  Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z
  Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies