Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

STADION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000297448
NIP:
8971735837
REGON:
020648932
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000297448
REGON:
020648932
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-07-13
zmian: 1
NIP:
8971735837
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-07-13
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2008-01-21
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2008-01-21
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
1 002 224 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 69
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (SŁOWNIE: JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Marta Urbanek
 • Marcin Adam Przychodny
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 14
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Zbigniew Andrzej Korzeniowski
 • Adam Roczek
 • Tomasz Jan Kobierski
 • Aleksandra Agnieszka Zamasz
 • Jacek Kowalski
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 19
Wspólnicy:
 • GMINA WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Powiat:
M. WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Gmina:
M. WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Miejscowość:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Kod pocztowy:
54-118
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 3
Ulica:
ALEJA ŚLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 2
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-21
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-01-21
  zmian: 5
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 73.1
  Reklama
 • 77.21.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.3
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93
  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies