Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"

KRS:
0000193532
NIP:
6570387571
REGON:
003673768
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000193532
REGON:
003673768
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
NIP:
6570387571
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-11-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2004-02-10
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2004-02-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISY ZAMIESZCZAJĄ PODPISUJĄCY.
Członkowie reprezentacji:
 • Grzegorz Lasia
 • Jarosław Bogusław Adach
 • Andrzej Krzysztof Rusek
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Andrzej Grzegorz Ślusarek
 • Stanisław Grudzień
 • Henryka Satława
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 9
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Powiat:
M. KIELCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Gmina:
M. KIELCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Miejscowość:
KIELCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Kod pocztowy:
25-520
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Ulica:
TARGOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Nr budynku
18
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KIELCE
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-02-10
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 18.14.Z
  Introligatorstwo i podobne usługi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2004-02-10
  zmian: 3
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies