Profil firmy
Firma z KRS

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" W TYCHACH

KRS:
0000152718
NIP:
6460327450
REGON:
001031391
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000152718
REGON:
001031391
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
NIP:
6460327450
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-25
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-02-26
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-02-26
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MOŻE SKŁADAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ USTANOWIENI PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNICY.
Członkowie reprezentacji:
 • Ewa Maria Kmiecik
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Aleksandra Elżbieta Omelka
 • Ewa Langer
 • Sylwester Richter
 • Iwona Kolasa
 • Jan Janik
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 7
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Powiat:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Gmina:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Miejscowość:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Kod pocztowy:
43-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Ulica:
BOHATERÓW WARSZAWY
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Nr budynku
14
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-02-26
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.2
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-02-26
  zmian: 4
 • 43.3
  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 68.1
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.2
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.1
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.2
  Sprzątanie obiektów
 • 93.2
  Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies