Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W ZAKRZEWIE

KRS:
0000110644
NIP:
7670000201
REGON:
000498900
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000110644
REGON:
000498900
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
NIP:
7670000201
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-02-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-04-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-04-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY - PRAWO BANKOWE SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Justyna Wilczyńska-Hławiczka
 • Ireneusz Sałachub
 • Hanna Ewelina Betscher
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Stanisław Tadeusz Betański
 • Andrzej Wojciech Ługowski 10
 • Dorota Czajka
 • Renata Maria Konitzer
 • Henryk Marian Szopiński
 • Edward Wnuk
 • Marcin Radosław Paciorek
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 7
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Powiat:
ZŁOTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Gmina:
ZAKRZEWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Miejscowość:
ZAKRZEWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
77-424
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Ulica:
DWORCOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ZAKRZEWO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-30
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
KONTAKT@SBLZAKRZEWO.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-04-30
  zmian: 5
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies