Profil firmy
Firma z KRS

SILOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000030368
NIP:
5342169124
REGON:
017274460
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000030368
REGON:
017274460
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
NIP:
5342169124
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-09-03
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-07-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-07-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-21
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 3
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Członkowie reprezentacji:
 • Jarosław Łagowski
 • Andrzej Cezary Dzierżawski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 4
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Jarosław Łagowski
 • Andrzej Cezary Dzierżawski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Powiat:
PRUSZKOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Gmina:
BRWINÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Miejscowość:
BRWINÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-840
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Ulica:
ELIZY ORZESZKOWEJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Nr budynku
6A
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BRWINÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 17.23.Z
  Produkcja artykułów piśmiennych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 3
 • 18.1
  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 • 28
  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29
  PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 3
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 3
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.1
  Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.2
  Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.3
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 81.2
  Sprzątanie obiektów
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-25
  zmian: 3
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies